Extra bolagsstämma med aktieägarna i Upsales Technology AB hölls den 17 juni 2021. Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning genomfördes stämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Extra bolagsstämman beslutade att välja Jesper Ingemarsson till styrelseledamot samt Baltsar Sahlin som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.