Den 4 november, kl 09.30 presenteras delårsrapporten för Q3 2020 av Upsales Technologys VD Daniel Wikberg. Presentationen hålls på engelska. Rapporten publiceras kl 08.30 och finns då tillgänglig på Upsales hemsida (www.upsales.com) under finansiella rapporter. Länk till webinar samt presentationsmaterial kommer finnas tillgängligt under rapporter & presentationer.