Varför investera i Upsales?

  1. Hög marknadstillväxt driven av ökade krav på effektivisering samt skiftet från installerade system till moderna molntjänster.
  2. Skalbar plattform utan krav på stora konsultinsatser gör att kunderna kommer igång snabbt och kostnadseffektivt.
  3. Affärsmodell med över 85% återkommande licensintäkter som betalas årsvis i förskott ger god intäktsvisibilitet och starka kassaflöden.
  4. Lönsam självfinansierad tillväxt sedan 2003 - över 1 800 kunder med 95% förnyelsegrad.