Upsales är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554) samt interna regler och föreskrifter. Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North och följer Nasdaq First Norths regelverk samt gällande god sed på den svenska aktiemarknaden som denna tolkas i uttalanden från Aktiemarknadsnämnden.

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) anger en högre norm för god bolagsstyrning än aktiebolagslagens minimikrav och ska tillämpas av bolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upsales kommer, i vart fall inledningsvis, inte att tillämpa Koden.

Ladda ner Bolagsordning här

Ledning

Daniel Wikberg

VD och koncernchef sedan 2003. Anställd i Koncernen sedan 2003. Född: 1980

Utbildning och erfarenhet:

 • Grundare av Upsales

Övriga uppdrag:

 • Styrelseledamot och VD för Upsales Nordic AB och Upsales GmbH
 • Styrelseledamot för Zenvestment Holding AB, Ballnose Properties AB och Oscar Kilo Aviation Stockholm AB
 • Styrelsesuppleant för Superhuman AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

 • Styrelseledamot för Engage B2B Targeting International AB och Sales-board.com International AB 
 • Styrelsesuppleant för Anders Julin AB och Termino C 2311 AB

Innehav: 

 • 8 398 500 aktier.

Joel Feist

CTO sedan 2017. Anställd i Koncernen sedan 2013. Född: 1990

Utbildning och erfarenhet:

 • Kandidatexamen i datavetenskap, Stockholms universitet

Övriga uppdrag:

 • Styrelseledmot för Feisty Capital AB
  • Styrelsesuppleant för Bostadsrättsföreningen Riksby gård 1

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

 • Styrelseledamot för Bostadsrättsföreningen Riksby

Innehav:

 • 36 000 aktier och 131 800 optioner

Elin Lundström

CFO sedan 2017. Anställd i Koncernen sedan 2017. Född: 1992

Utbildning och erfarenhet:

 • Kandidatexamen i Business Economics, Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag:

 • Styrelseledamot för Comet Capital AB
 • Styrelsesuppleant för Upsales Nordic AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

 • Styrelsesuppleant för Engage B2B Targeting International AB

Innehav: 

 • 9 100 aktier och 38 250 optioner.

Gustaf Delemark

CSO sedan 2020. Anställd i koncernen sedan 2019. Född: 1994

Utbildning och erfarenhet:

 • Masterexamen i Business & Management, Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag:

 • Styrelseledamot för Storholmens Investering och Förvaltning AB
 • Styrelsesuppleant för B. Delemark Aktiebolag

Innehav:

 • 40 000 teckningsoptioner

Victor Ivarsson

CCO sedan 2020. Anställd i koncernen sedan 2012. Född: 1994

Utbildning och erfarenhet: 

 • Dubbel Kandidatexamen i International Business och Marketing från University of Southern Maine

Övriga uppdrag: 

 • Styrelseledamot för Vivar Capital AB

Innehav:

 • 140 aktier och 62 950 teckningsoptioner

 

Styrelse

Tobias Fagerlund

Styrelseordförande sedan 2019. Född: 1971

Utbildning och erfarenhet:

 • Jurist kandidatexamen, Stockholms universitet
 • Är verksam inom egen konsult- och investeringsverksamhet

Övriga uppdrag:

 • Styrelseordförande för Dream of Sweden AB och John & Lund Kapital AB
 • Styrelseledamot för INVIKA AB, BoNytt Media AB och Bryngan Invest AB
 • Styrelsesuppleant för YouC Media AB och Hands Up Stockholm AB
 • Styrelseordförande för Bostadsrättsföreningen Lindgården

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

 • Styrelseordförande för LearnLand AB, Future Gaming Group International AB, News55 AB, A drop of Fortune AB och Capital Game Group AB
 • Styrelseledamot för Global Gaming 555 AB, Net Gaming Europe AB, Spiffbet AB, Firemarks AB, Relax Gaming Network AB, Relax Tech Sweden AB, SpiffX Holding Ltd, SpiffX Malta Ltd, Core Concept Management INC, och Unlimited Media Ltd
 • VD i Global Gaming 555 AB, Spiffbet AB och iGame Malta Ltd
 • Styrelsesuppleant för SpiffX Förvaltning AB och Netiba AB

Innehav:

 • Inget innehav
 • Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt Bolaget och bolagsledningen

Sebastian Törneman

Styrelseledamot sedan 2019. Född: 1980

Utbildning och erfarenhet:

 • Gymnasielärarexamen med kandidat i statsvetenskap samt media och kommunikation, Stockholms universitet och Lärarhögskolan i Stockholm
 • Anställd i Splunk Services Sweden AB sedan 2017 med nuvarande befattning Group Vice President North and Central EMEA. Dessförinnan försäljningsdirektör i EMC Information Systems Sweden AB samt försäljningsdirektör respektive försäljningschef inom affärsområdet ’enterprise solutions’ i Dell Aktiebolag

Övriga uppdrag:

 • Styrelseordförande för PredictIT Talent AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

 • Styrelseledamot respektive styrelsesuppleant för Riksbyggen Bostadsrättsförening S:t Erik nr 1
 • Styrelsesuppleant för Bostadsrättsföreningen Kulsprutan 2

Innehav:

 • 8 500 aktier
 • Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt Bolaget och bolagsledningen

Baltsar Sahlin

Styrelseledamot sedan 2017. Född: 1979

Utbildning och erfarenhet:

 • Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola
 • VD och grundare av företagskortsbolaget Mynt. Tidigare managementkonsult hos Applied Value AB och chef tillväxtprogram nya områden i Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Övriga uppdrag:

 • Styrelseledamot för Aldea Capital AB, NetJobs Group AB och Mynt AB

Innehav:

 • 76 500 aktier
 • Beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare

Daniel Wikberg

VD och koncernchef sedan 2003. Anställd i Koncernen sedan 2003. Född: 1980

Utbildning och erfarenhet:

 • Grundare av Upsales

Övriga uppdrag:

 • Styrelseledamot och VD för Upsales Nordic AB och Upsales GmbH
 • Styrelseledamot för Zenvestment Holding AB, Ballnose Properties AB och Oscar Kilo Aviation Stockholm AB
 • Styrelsesuppleant för Superhuman AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

 • Styrelseledamot för Engage B2B Targeting International AB och Sales-board.com International AB 
 • Styrelsesuppleant för Anders Julin AB och Termino C 2311 AB

Innehav: 

 • 8 398 500 aktier.

 

Bolagsstämma

 

Årsstämma 2021

Kallelse

Handlingar

Årsredovisning 2020

Protokoll

 

Årsstämma 2020

Kallelse

Handlingar

Årsredovisning 2019

Protokoll