Aktiekursgraf

Upsales Technology är noterad på NASDAQ First North Stockholm

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. 
Aktiens tickerkod är UPSALE och ISIN-kod SE0011985514
 
Kontaktuppgifter Erik Penser Bank: 
Tel: 08-463 80 00
e-post: certifiedadviser@penser.se

 

Utdelningspolicy 


Styrelsen beslutade den 23 november 2021 att 50 % av fritt kassaflöde delas ut till aktieägarna såvida inte rörelsens expansion kräver kapital. Vid bedömning av utdelningens storlek beaktas bolagets investeringsalternativ, finansiella ställning samt kapitalstruktur.