Aktiekursgraf

Upsales Technology är noterad på NASDAQ First North Stockholm

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. 
Aktiens tickerkod är UPSALE och ISIN-kod SE0011985514
 
Kontaktuppgifter Erik Penser Bank: 
Tel: 08-463 80 00
e-post: certifiedadviser@penser.se