Övergripande funktioner för Soluno BC integration mot Upsales

  • Använd Upsales som datakälla vid inkommande samtal. 
  • Sök efter era växelkontakter i Upsales. 
  • Få viktig information om kunden, redan innan kontakten är etablerad.
  • Få bättre koll på hur dina kunder kontaktar din organisation. 

Hur fungerar integrationen/appen? 

Integrationen hämtar den information som finns om kunderna via ett API. Fälten som hämtas via APIt från Upsales till Soluno måste ha en relation till kontakten man får match på. När tjänsten får en matchning på en kontakt så kan de värden som finns om organisationen hämtas, så som personens kontaktfält och dennes medkontakter inom organisationen. Man kan även se saker som värdet på deras senaste order m.m. Man kan även öppna kontakten direkt i Upsales från Solunos tjänster så att man kan arbeta med sina kontakter från båda tjänsterna. 

Vad är Soluno BC? 

Soluno erbjuder företagstelefoni-lösningar. Läs mer om Soluno och integrationen på soluno.se/integrationer/upsales