Så fungerar kopplingen mellan Upsales och Fortnox

 • All historik importeras från Fortnox till Upsales
 • När säljaren lägger en order i Upsales skapas en faktura/ordrer i Fortnox automatiskt
 • Alla artiklar från Fortnox skapas och uppdateras i Upsales automatiskt
 • Ordrar/fakturor i Fortnox synkas automatiskt över till Upsales så att säljaren får koll på krediteringar och ordrar som de själva inte skapat.
 • Betaldstatus och antal påminnelser som skickas till kund synkas tillbaka från Fortnox till Upsales
 • Företagsdata (exempelvis, adressuppgifter & telefonnummer) uppdateras mellan Fortnox och Upsales
 • Fakturan levereras till kund genom email eller post.

Skapa ett smidigt arbetsflöde med Upsales och Fortnox

Upsales koppling till Fortnox ger er en smidig synkronisering av företag, produkter och ordrar och er hantering av fakturor samlas på ett och samma ställe. Denna integration skickar genom en synkning in all historik och kunddata från Fortnox in i Upsales. Upsales integration till Fortnox:

 • Sparar tid med automatisk överföring av er ordrar
 • Skapar och överför fakturaunderlag till Fortnox 
 • Tar bort dubbelarbetet med att lägga in data i två system
 • Ger en fördjupad kundbild
Skapa ett smidigt arbetsflöde med Upsales och Fortnox

Ta bort administration från säljarnas arbetstid med Upsales och Fortnox

När en säljare stängt en order i Upsales flyttas affärsmöjligheten till vunnen affär och Upsales skapar upp kunden och ett fakturaunderlag i Fortnox. Er ekonomiavdelning attesterar sedan fakturan för att skicka den till kunden. När betalningen är registrerad uppdateras även ordern i Upsales. Ni bestämmer hur fakturan sedan ska levereras till er kund - om på email eller post.

Så fungerar integrationen

Få en skräddarsydd lösning med Fortnox premium

Fortnox premium erbjuder ytterligare möjlighet att anpassa inställningar och information som förs över mellan Upsales och Fortnox. Fortnox Premium ger er även möjligheten att använda täckningsbidrag, nivåbaserade produkter och ger er stöd för flera prislistor. 

Läs mer om Fortnox premium
Upsales Fortnox premium integration

Så fungerar Upsales integration Fortnox premium

 • Ange annan leveransadress än faktureringsadress
 • Ange annat leveransdatum än faktureringsdatum
 • Ställ in kostnader per order
 • Ställ in kostnader per företaget
 • Lägg till kommentarer på order
 • Ange fakturaleverans som e-post eller utskrift
 • Hämta inköpspris på artiklarna i Fortnox till Upsales
 • Använd nivåbaserade produkter - synkronisera staffling till Upsales
 • Använd olika valutor genom att skapa olika prislistor i Fortnox och synkronisera prislistorna till Upsales