Välj vilka företag som ser dina annonser


Engage är en Account Based Marketing-tjänst där du kan rikta din annonsering mot specifika företag på de ledande sajterna i Sverige och Internationellt.

1:17
 
 
 
 
 

Träffa rätt med din annonsering

Engage är Upsales nylanserade tjänst som innebär att du kan annonsera mot just de företag som du vill nå.

Annonserna visas på några av de ledande digitala medierna, både nationellt och såsom SvD.se, DI.se, Affärsvärlden.se. Tjänsten är lätt att använda, med hjälp av vår webbaserade annonseringsportal kan du på ett par minuter välja målgrupp, hantera kampanjer och följa upp resultatet. Du kan välja att lansera en kampanj riktad mot endast de handplockade bolag som du valt ut från vår databas.

Istället för att satsa massa pengar på en bred annonskampanj där du inte har en aning om vem som ser ditt budskap kan du här fokusera dina medieinvesteringar där de verkligen ger resultat.Så här fungerar Engage

Målgrupp

Här väljer du vilka som ska se annonsen. Du kan definiera en målgrupp med parametrar såsom bransch, företagsstorlek och region

Välj annonsmaterial

Nästa steg är att välja ut de annonserna som ska kopplas till kampanjen. Format, layout och placering är nyckeln till att fånga kundernas uppmärksamhet.

Välj budget

Ni styr själva över hur er budget för kampanjen skall fördelas och hur intensivt. Kör en booster på några veckor eller en lågintensiv som sträcker sig över månader.

Följ upp resultatet

Du kan dagligen se hur dina kampanjer utvecklas, vilka annonser som visats på vilken sida och för vilka företag. Allt samlas i tydlig, individuell, statistik inne i Engage.