SEGMENT & FLöden

Skapa avancerade kommunikationsprogram

Segment & Flöden är lead nuturing på autopilot. Med Segment & Flöden kan du skapa oändliga kombinationer av inkluderande och exkluderande kontakturval som sedan kan användas till långa avancerade kommunikationsprogram.

segment

Ständigt uppdaterad kontaktlista med dynamiska filter

Bygg automatiskta segment genom att använda kombinerad försäljnings- och marknadsföringsdata för Upsales. Inkludera eller exkludera kontakter automatiskt beroende på deras handlingar. Kommunicera rätt innehåll, till rätt kontakter, vid rätt tidpunkt!

Läs hjälpartikeln om Segment

Inkluderande filter

Filtret du tillämpar importerar kontakter till ditt segment över tiden. Så när en kontakt matchar kriterierna läggs de till i ditt valda segmentet.

Exkluderande filter

Motsatsen till inkluderande filtret. Vilket innebär att alla kontakter som matchar kriterierna kommer att tas bort ur segmentet. De exkluderande filtren är högre prioriterande än de inkluderande.

flöden

Led kontakter genom automatiserade flöden baserat på deras beteende

Definiera steg för alla kontakter som finns i ert segment med hjälp av flöden. Sätt upp handlingar beroende på kontakternas beteende och anpassa ert budskap. Gör era kalla lead varma igen! När ni fått era leads uppmärksamhet, sätt upp automatiserade regler för att meddela ert säljteam att det är dags att kontakta kunden.

Läs hjälpartikeln om Flöden

Handling

Handlingar är uppgifter som Upsales utför, så som att skicka ut e-post eller uppdatera kontakt/företagsuppgifter för kontakter som utfört visst uppsatt beteende.

Beteende

Beteenden är interaktioner som dina kontakter gör så som att öppna ett e-post, klicka på en länk eller fylla i ett formulär. Beteenden fördelar dina flöden i olika vägval.

Snooze

Bestäm hur länge ditt flöde ska vänta innan nästa steg i flödet aktiveras.

Lägg automatiskt till dina leads i ABM-kampanjer

Led era kontakter genom ett flöde samtidigt som de läggs till i IP-styrda annonskampanjer. Säkerställ att rätt kontakter får rätt budskap, och att era leads bearbetas samtidigt i olika kanaler.