Lead scoring

Lead scoring som förenar sälj och marknad

Lead Scoring som knyter ihop säcken och ger er en helhetsbild över era prospects. Skicka kvalificerade leads som gör både er marknads och försäljningsteam exalterade.