Marketing Automation

Med Upsales verktyg för marknadsföring kan du kombinera Inbound, Outbound och Account-based Marketing i samma system.

DIGITAL MARKNADSFÖRING

Skapa din egen marknadsmix

Upsales plattform innehåller flertalet lösningar för avancerad B2B marknadsföring. Med både marknadsföring och försäljning i samma plattform kan urval och kampanjer med lätthet genomföras för både leads, kunder och andra mer komplexa segment.

Inbound marketing

Effektivisera och automatisera hanteringen av inkommande leads.

Account-based Marketing

Annonsera online till utvalda företag.

Evenemang

Skapa och hantera dina evenemang direkt i Upsales.

Avancerade kommunikationsflöden

Ställ in regler för hur, var och när du vill nå ut till dina kontakter.