GDPR

Den nya lagstiftningen som påverkar alla företag

GDPR ställer stora krav på alla organisationer som hanterar personuppgifter på olika sätt.