Affärsregler & Automation

Skapa regler för fält och automatiserade processer som underlättar vardagen och driver processen

underlätta för användarna

Styr systemet mot processen

Automatiserade arbetsflöden hjälper er att effektivisera det interna arbetet kring repetitiva processer. Här finns också möjlighet att skapa påminnelser till säljare, schemalägga rapporter och tilldela leads till rätt team.

Med hjälp av script kan ni styra olika former av beteenden på sidor och funktioner i Upsales. I vissa säljsteg skall kanske olika typer av information om affärsmöjligheten och kunden samlas in. Eller så vill ni ha en graf över försäljning mot mål per kund på kundbilden. Eller något helt annat.

Script i Upsales öppnar stora möjligheter till att skapa affärsregler och avancerade anpassningar.