Tobias Fagerlund

Styrelseordförande sedan 2019. Född 1971.

Utbildning och erfarenhet:

  • Jurist kandidatexamen, Stockholms universitet. Huvudsakligen verksam i egen konsult- och investeringsverksamhet samt tidigare Nordenchef för Betclic/Everest. Övriga uppdrag: Styrelseordförande för Future Gaming Group International AB, Dream of Sweden AB, News55 AB, LearnLand AB, A drop of Fortune AB och Capital Game Group AB. Styrelseledamot för Net Gaming Europe AB, Global Gaming 555 AB, Spiffbet AB, INVIKA AB, Relax Tech Sweden AB, Bryngan Invest AB, Firemarks AB och Relax Gaming Network Ltd. Styrelsesuppleant för YouC Media AB, Hands Up Stockholm AB och Netiba AB. Styrelseledamot för Bostadsrättsföreningen Lindgården. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot för SpiffX Holding Ltd, SpiffX Malta Ltd, Core Concept Management INC, och Unlimited Media Ltd. VD i Spiffbet AB och iGame Malta Ltd. Styrelsesuppleant för SpiffX Förvaltning AB.

Innehav: Inget innehav, Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt Bolaget och bolagsledningen.

Sebastian Törneman

Styrelseledamot sedan 2019. Född 1980.

Utbildning och erfarenhet:

  • Utbildning och erfarenhet: Gymnasielärarexamen med kandidat i statsvetenskap samt media och kommunikation, Stockholms universitet och Lärarhögskolan i Stockholm. Nordisk försäljningsdirektör i Splunk Services Sweden AB sedan 2017 och dessförinnan försäljningsdirektör i EMC Information Systems Sweden AB samt försäljningsdirektör respektive försäljnings- chef inom affärsområdet ’enterprise solutions’ i Dell Aktiebolag. Övriga uppdrag: Styrelseordförande för PredictIT Talent AB. Sty- relsesuppleant för Bostadsrättsföreningen Kulsprutan 2. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot respektive styrelsesuppleant för Riksbyggen Bostadsrättsförening S:t Erik nr 1.

Innehav: 8 500 aktier, Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt Bola- get och bolagsledningen

Baltsar Sahlin

Styrelseledamot sedan 2017. Född 1979.

Utbildning och erfarenhet:

  • Utbildning och erfarenhet: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola. Tidigare managementkonsult hos Applied Value AB och chef tillväxtprogram nya områden i Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Övriga uppdrag: Styrelseledamot för Aldea Capital AB och Mynt AB. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot för myTaste AB (publ), Projekt Företag i Täby AB, First Design AB och Bostadsrättsföreningen Kronkvarnen 35. Styrelsesuppleant för Mynt AB.

Innehav: 76 500 aktier, Beroende iförhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare

Daniel Wikberg

VD och koncernchef sedan 2003. Anställd i Koncernen sedan 2003.

Utbildning och erfarenhet:

  • Grundare av Upsales
  • Naturvetenskaplig gymnasieutbildning

Övriga uppdrag:

  • Styrelseledamot och VD för Upsales Nordic AB och Upsales GmbH
  • Styrelseledamot för Engage B2B Targeting International AB, WJ Capital Partners AB, Sales- board.com International AB och Oscar Kilo Aviation Stockholm AB
  • Styrelsesuppleant för Superhuman AB
  • Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelsesuppleant för Anders Julin AB och Termino C 2311 AB

Innehav: 9 889 500 aktier. Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt till Bolaget och bolagsledningen