Whitepaper

Varför ert säljteam inte använder sitt CRM-system

Säljare vill oftast inte ägna sin tid åt administrativa uppgifter och tyvärr blir man inte att använda sig utav lösningar som man inte tycker om. Detta kan innebära en direkt risk för missad försäljning och intäkter för ert företag.

Denna e-bok förklarar orsakerna bakom låg anpassning och användning av CRM-system. Efter att ha läst denna e-Book får du en klar förståelse för vilka utmaningar er organisation står inför och hur ni kan gå vidare för att på bästa sätt anpassa och komma igång mer er CRM implementation och få era säljare att bli bästa vän med ert CRM-system.