Whitepaper

Den nya B2B säljarens roll

Köpbeteendet inom B2B har förändrats mycket under det senaste decenniet. Köpare är idag mindre benägna att ta förutsättningslösa möten och för säljare kan det vara svårt att nå fram per telefon. Köpare vill fatta välinformerade beslut och sköter en stor del av sin informationsinsamling själva innan de kontaktar leverantörer.

Det skrivs mycket om hur marknadsavdelningar behöver ställa om men mindre om säljarens roll i det nya B2B landskapet. I detta white paper försöker vi reda ut hur säljare kan förhålla sig till förändringen som skett.