Whitepaper

Starkare samarbete mellan marknad och sälj

Mot bakgrund av drastiskt förändrade köpbeteenden inom B2B, är trycket på bättre samarbete mellan marknad och sälj starkare än någonsin. Den tekniska utvecklingen har i viss utsträckning skapat bättre förutsättningar, men ett starkare samarbete kräver integrerade processer och system samt en samsyn gällande målbilder och förväntningar.

I detta white paper har vi sammanställt några av de viktigaste områdena som marknads- och säljfunktioner behöver hantera för att anpassa sig bättre till kundens komplexa köpprocess.