Whitepaper

Introduktion till GDPR

Den nya lagstiftningen kring lagring och hantering av personuppgifter som EU beslutat om träder i kraft 25 maj 2018. General Data Protection Regulation (GDPR), eller dataskyddsförordningen på svenska, är en väsentlig stärkning av konsumentens rätt till sina personuppgifter och ställer stora krav på företag och andra organisationer som lagrar data på olika sätt.

I detta white paper har vi sammanställt de viktigaste begreppen för dig som vill få en överblick av denna nya lagstiftning.