Fokus på lönsamhet

Integrera Upsales med ditt ekonomisystem och använd vår BI-lösning insights för att förbättra cashflow.

 
Vill ni förbättra er fakturaprocess och öka ert cash flow? Vi får ofta frågor om hur man effektivt kan använda Upsales tillsammans med andra system. Ett av de vanligaste sätten är att koppla Upsales till sitt ekonomisystem. I detta webinar berättar vår CFO Elin Lundström och vår Key Account Executive Victor Ivarsson om hur man enkelt kan arbeta mer proaktivt för att undvika fakturaproblem, spara tid och få bättre lönsamhet!

 
Agenda: 
Ekonomichefens utmaningar: 
  • Diskrepans mellan system
  • Felregistrering i system
  • Felaktig fakturering
  • Tidskrävande rapportering


 Best practice: 

  • Systemflora med synergier
  • Upsales Insights

 

Varmt välkommen att lyssna på ovan webinar där vi går igenom hur du kan arbeta med Segment och Flöden för att lyckas med att skapa dynamisk kommunikation.