Upsales för GDPR

Den 25 maj trädde den omtalade GDPR lagstiftningen kring hantering av personuppgifter i kraft. Troligtvis har du redan koll på det mesta av det förberedande arbetet, men hur ska du enkelt arbeta med löpande efterlevnad över tid?

 

Ett av de områden som påverkas mycket är marknadsföring och prospektering. I Upsales plattform för marknadsföring och försäljning, har vi tagit fram en rad funktioner som hjälper dig i ditt dagliga GDPR-arbete.

 

Lyssna på vårt 20 minuter långa webinar ovan där vi går igenom de områden i lagstiftningen som är extra viktigt att ha koll på för dig som arbetar med försäljning och marknadsföring samt vilka olika stödfunktioner vi tagit fram i Upsales.

 

I detta webinar går vi igenom följande:

 • Förordningens huvuddrag, begrepp, roller och rättigheter
 • Viktiga konsekvenser för marknadsföring och försäljning
 • GDPR-stöd i Upsales
  • Anonymisering
  • Utlämnade av personuppgifter
  • Opt-in i formulär och hantering av personuppgiftspolicy
  • Hantering av fritext
  • Opt-out i e-post