Upsales för Kraftfull Business Intelligence

Bli mer datadriven - Få grepp om hela din affär, från webbsidesbesök till leverans och fakturering. I Upsales får du Kraftfull Business Intelligence direkt i ditt CRM och Marknadsstöd.

 

För många företag är analys och uppföljning av KPI:er en utmaning. Ofta hanteras det i stora Excel ark där data från olika system sammanställs. En del företag köper in kostsamma BI-plattformar som kräver omfattande konsultinsatser och internt arbete.

På Upsales vill vi göra det enkelt att få koll på sin data. Därför har vi inkorporerat analysverktyget Upsales Insights i vår plattform för marknadsföring och försäljning. Där får du tillgång till all marknads- och säljdata i Upsales men kan också ansluta fler datakällor.

Varmt välkommen att lyssna på ovan webinar där vi går igenom flertalet exempel på olika rapporter samt hur man enkelt kan skapa egna direkt i Upsales gränssnitt.

Detta webinar går igenom:

  • Introduktion till Upsales Insights
  • Exempelrapporter:
    • Hur bidrar marknad till försäljning?
    • Rapportering av återkommande intäkter
    • Beläggning vs intäkter för konsultbolag
    • Skapa en rapport i Upsales med Insights