Upsales på DI Världen

Upsales ute på omvärldsbevakning

Idag har vi gästat årets upplaga av DI Världen med prominenta talare som pratat om Sveriges roll i världen. Det har handlat om anseende, export, data, startups och blockchain.

 

Något som så klart är väldigt kul som svenskt företag, i en annars amerikanskt dominerad bransch, är att Sverige fortsatt står sig som viktig hub för teknologi och innovation. Business Sweden, Svenska Institutet med flera bekräftar att bilden av svenska bolag i världen är fortsatt övervägande positiv.

 

Mot nya möjligheter med Blockchain

Som mjukvarubolag fångas vi så klart lite extra av Magnus Kempe från Kairos Future som berättade om blockchain teknologi och dess nya möjligheter. Många har under, framför allt, det senaste året bekantat sig med en av de appliceringar blockchain medfört för virtuella valutor med Bitcoin som flaggskepp.

 

Men detta är så klart bara början. Blockchain möjliggör att vi kan lita på och validera information på internet på ett helt annat sätt. Detta möjliggör transaktioner, kontraktskrivande mm. Kempe tog upp ett ledande svenskt initiativ drivet av Lantmäteriet tillsammans med näringslivet för digital identifiering och katalogisering av fastigheter. Med hjälp av blockchain teknologi kan vi lita på registreringsbevis och lagfarter och sedan kunna genomföra transaktioner med denna information.

 

En annan spännande applicering är den nyligen lanserade hanteringen av fotografier och rättigheter som fick Kodaks aktiekurs att rusa häromveckan. Här finns mer att läsa om det.

 

Data som den nya oljan

En favorit från Svenska dagbladet har flyttat till DI och Kalifornien. Andreas Cervenka berättade om något the Economist tog upp i våras med data som den nya oljan.

 

IT företag som Alibaba, Google m.fl. har marknadsvärden och vinster som hundraåriga industribolag bara kan drömma om. En viktig komponent har varit tillgången till data om individer och företag. Många liknar denna tillgång med 2000-talets olja. De bolag som idag sitter på stora mängder av denna nya råvara är också de med några av de högsta börsvärdena. Och de flesta återfinns in IT-ålderns Mecka, Silicon Valley.

 

Däremot börjar Silicon Valley få problem med sitt anseende. Flertalet företag beskylls för att vara alltför stora maktfaktorer. De har liksom bankvärlden, blivit samhällskritiska institutioner ”too big to fail”. Nu höjs röster för ökad reglering. Samtidigt som Peter Thiel med flera av Facebooks tidiga investerare nu säljer sina innehav och utrycker oro över utvecklingen.

 

Ökad reglering är nog viktig. Cervenka menar att Wall Street består av företag som står under tung reglering men Silicon Valley verkar i en, i stort, oreglerad marknad. EUs skärpning i form av GDPR är ett försök att reglera flödena och bidra till ökad tydlighet kring vilken information som faktiskt samlas in och hur den används.

 

Upsales plattform för marknadsföring och försäljning innehåller både IP-styrd annonsering, cookies och annan information. Vi har arbetat hårt med omställningen mot GDPR och inväntar med spänning fortsättningen kring ePrivacy. Även om det bland marknadsförare ibland kan kännas som att ”festen är över” är det är nog nyttigt och värdefullt med lite bättre koll på data.