Upsales på event om Marketing Automation

Igår var vi med på ett av årets lite större event kring marketing automation, anordnat av Leadfront, en konsultfirma inom Marketing automation. Det helt dominerande temat hos samtliga talare var vikten av att sälj och marknad behöver arbeta i ett flöde.

När jag själv började arbeta som konsult inom Marketing automation (MA) och CRM för länge sedan var det dominerande snacket kring inbound marketing och hur man kunde skapa fler leads. Jag kan konstatera att marknaden och diskussionen kring MA nu avancerat till att handla mer om att följa kundresan genom att integrera marknad och sälj i en process.  

Flertalet namnkunniga talare från bolag som Prosales, Vattenfall och MyNewsdesk valde att fokusera på det snarare än "bara" skapandet av leads. Stor vikt lades också, framför allt från Vattenfall, på vikten av att också skapa en organisation utifrån kundens olika moment i dess köpresa och livscykel.  

 

 

För företag som arbetar B2B gäller det att hänga med. Man behöver förstå var i köpresan kunder befinner sig. Det gör man bara om man har insyn i hela processen och analytiker som Sirius Decisions och Forrester Research visar att företag som lyckas integrera sälj och marknad visar konsekvent bättre tillväxt och lönsamhet.  

På Upsales har vi valt att lägga stor vikt vid att marknad och sälj måste hänga ihop i ett flöde som följer kundresan. Därför har vi valt att bygga vår plattform som en lösning där marketing automation, Account-based marketing och CRM hänger ihop i ett system.  

Vill du lära dig mer om detta? Kom på något av våra seminarier på detta tema. Det första äger rum 13/10

 

Läs mer och anmäl dig