Upsales Release November 2017

Nu släpper vi nya e-postmallar, effektiviserar leadshanteringen, ny Upsales TV och mycket annat.

Upsales Release November 2017

 

Tilldelning av Leads

För många marknads- och säljchefer är tilldelningen av leads ett viktigt moment i samarbetet mellan funktionerna. Nu kommer en del uppdateringar kring denna funktionalitet för att förenkla och förbättra hanteringen.

När du än inne i Leads fliken, ser du idag en lista på de företag och kontakter som kan vara aktuella för tilldelning till säljare. Om ett företag redan är tilldelat till säljare så har det fältet tidigare visat ett fält som heter tilldelad användare. Många har uttryckt att detta varit förvirrande då fältet inte varit kopplat till en aktivitet. Nu är detta ombyggt.

Fältet tilldelad är nu kopplat till den användare som har en aktivitet på företaget, exempelvis ett telefonsamtal. Finns inget nästa steg, hämtas den senaste aktiviteten med datum när den förföll så att det blir tydligt för den som tilldelar leads att ett nästa steg i framtiden saknas.

Om ingen aktivitet finns visas knappen Tilldela. När du klickar på den kommer en dialogruta där du kan välja användare. Det som nu händer är att säljaren får en notis om att denne fått ett lead samt att en öppen aktivitet skapas. Du som tilldelar kan också lägga till en kort kommentar som följer med till säljaren som får leadet. Du kan också lägga till den du tilldelar till som kontoansvarig.

Om du ser att en aktivitet gått över tiden, eller att den som har aktiviteten inte längre är användare, kan du också tilldela leadet till en ny säljare eller påminna befintlig säljare om en försenad aktivitet.

Vi kommer gå igenom detta flöde i ett webinar. Länk till webinaret hittar du i nyhetsbrevet.

 

Företagsprofilen med ljus och mörk logotyp

Nu släpper vi stöd för att kunna ladda upp två varianter av logotyp i företagsprofilen och i e-postmallar. Många jobbar mycket med e-post och nu kan både mörk och ljus logotyp sparas för att snabbt kunna byta när det behövs. Dessa laddas upp i företagsprofilen under inställningar eller i e-postmallarna.  

Nya E-postmallar

Förutom uppdatering av logotyperna, släpper vi även en del nya e-postmallar. Nytt är bland annat att du kan slå på fullbredd, vilket innebär att e-postmeddelandet kan sträcka sig över hela e-postklientens fönster/sida. Du kan nu även lägga till innehåll där du vill ha det direkt i mallen via plus-tecknet.

 

Företagsdomän i formulär

Inom B2B kan det ofta upplevas som ett problem om många personer fyller i formulär och använder sig av sina privata Gmail eller Hotmail-adresser.

Nu lanserar vi möjligheten att begränsa e-postadresser genom att utesluta vissa domäner. Funktionen Kräv företagsdomän i formulär innebär exempelvis att du kan spärra Gmail-adresser eller domäner som tillhör konkurrenter. Om någon försöker fylla i formuläret med en blockad domän så kommer de att få ett felmeddelande med en uppmaning att använda sin företagsdomän för att få fortsätta.

Detta, i kombination med lösningen Föreslå företag i formulär, medför en skarpare validering och datakvalitet på inbound leads och andra konverteringar.

Snart kommer också en del kompletterande funktionalitet för GDPR.

 

Hitta nya kunder

För att komma åt funktionen Hitta nya kunder har man varit tvungen att uppdatera och rensa sitt företagsregister. Detta för att minimera risken för att köpa hem nya listor och skapa dubbletter.

Då många har väldigt många företag i sina register kan det ibland kan ta lång tid att uppdatera och upplevas som en begränsning. Vi har nu tagit bort denna tvingande spärr. Däremot rekommenderar vi dock alla starkt att uppdatera sitt register innan Hitta nya kunder används.

 

Sälj TV

Vi har uppdaterat den populära funktionen Upsales TV där en animation eller video visas på tv-apparater på företaget vid exempelvis stängd affär.

I nya Upsales TV kan du lägga in en video för varje säljare. Du kan också begränsa visningen till att endast aktiveras för affärer över ett visst belopp 

Nytt i denna release är också att det finns visualiseringar för marknadsfunktionerna, exempelvis om någon fyllt på ett formulär.

 

Idéportal

Vi får mycket bra feedback på plattformen, både gällande marknads- och säljfunktionalitet. När vi bygger vår roadmap för utveckling tas en stor del av de funktioner vi utvecklar från idéer och förslag från kunder.

Nu formaliserar vi detta med en idéportal. Här kan du som kund till Upsales föreslå förbättringar och nya funktioner och rösta på befintliga förslag. Du hittar idéportalen när du är inloggad i Upsales.