Riktade annonser slår ”knock out” på volym-annonsering

Genom att visa en digital annons för endast det eller de bolag du vil kommunicera med undviker du enorma mängder spill-visningar för företag du inte behöver synas för. Mycket av dagens volym-annonsering på Internet passar endast riktigt stora konsumentbolag som H&M, Volvo, Bauhaus – de vill synas brett för alla. Men nu finns det inte längre någon anledning för små och medelstora B2B-företag att gå brett mot enorma kundgrupper i alla tänkbara branscher då endast önskar nå ett par branscher eller utvalda företag. Därför lanserar vi riktade B2B-annonser, så kallad ”Account Based Marketing” i nya produkten Upsales Engage.

Sunt bondförnuft vinner

Riktade annonser är superhett i USA. Den nya automatiserade annonshandeln och möjligheten att rikta annonser mot IP-adresser har förändrat annons-scenen radikalt. Upp till 30 procent av världsannonseringen går denna väg nästa år enligt tidningen Economist (USA leder skyhögt användningen och omsättningen där beräknas bli 20 miljarder dollar). Men anledningen att Upsales Engage är en av de första i Sverige att erbjuda detta bygger mest på sunt bondförnuft.

Knockouteffekt 1: Tar bort stora kostnader för annonsören

Fråga: Varför betala och visa annonser för 500 kunder om du bara vill nå 20 kunder?

Svar: Med kampanjer riktade mot en eller flera kunder  eller en branscher du själv väljer, skär du bort kostnader för annonsering mot grupper du inte behöver nå. Systemet eliminerar spillet. På sikt kan det få annonspriset att öka eftersom annonserna får större effekt. Men idag och över en överskådlig tid har de B2B-företag som annonserar riktat stora fördelar över dem som köper de breda volym-tunga annonspaketen. Det enda som i praktiken står till buds för de flesta B2B-företag i Sverige. I det tilltagande bruset på Internet har det blivit viktigare att bara betala för dem vi vill nå och undvika spill.

Knockouteffekt 2: Blixtsnabba riktade annonser

Fråga: Varför ta omvägen via annonsbyrån, säljbolag och andra mellanhänder?

Svar:  Riktade kampanjer går att tillverka, sjösätta och mäta blixtsnabbt. Annonsinvesteringen kan vara liten. Det gör att du kan experimentera och lära vad som funkar mot kunder utan att annonsbyrån drar igång en stor dyr apparat kring det. Vill du visa annonsen på t ex Dagens Industri för ett bolag med 20 anställda kan 2000 kronor (med 10 000 annonsvisningar för bara detta bolag) upplevas som en jättekampanj av det bolag du annonserar för. Om du väntar på en stor order kan det vara en riktigt bra investering.

Knockouteffekt 3: Säljaren vid växelspaken

Fråga: Men jag är säljare och kan väl ingenting om annonser?

Svar: Fel. Effekten av reklam handlar om tajming, igenkänning, tilltal och om att beröra personen med rätt budskap, skapa handling eller en upplevelse. Få har den fingertoppskänslan bättre än säljaren med kundkontakten, speciellt när det kommer till riktade kampanjer som bestäms under arbetsdagen och riktas mot en eller flera kunder eller branscher och som stödjer säljaren på en mängd praktiska vis i olika faser av säljprocessen. Som säljare har du också ofta stöd av kollegor och ibland marknadsförare eller personer som du kan bolla ”copy” och utförande med. Vi ger också tips och har färdiga annonsmallar att välja mellan.

Knockouteffekt 4: Bannerannonsen som blir sedd

Fråga: Bannerannonser har länge haft tveksam effekt?

Svar: Ja. Det har länge pratats om bannerannonsernas dåliga effekt. Om hur immuna vi blivit mot reklam och hur vi automatiskt undviker annonser när vi besöker en sida med reklam. Displayannonseringen fortsätter därför utvecklas. Det som började med en top-banner överst av sidan har idag kompletterats med take-overs (annonser som tar över en hel sida) och annonser som dyker upp när vi scrollar ner på sidan och som på det viset blir oundvikliga att missa. Problemet är att vi fortfarande vill undvika annonserna eftersom de oftast är ett irritationsmoment. Vi kan omöjligt ta del av all marknadsföring runt oss. Annonser som talar direkt till en enda eller ett par kunder på deras villkor är de får som bäst effekt och därför växer den riktade annonseringen snabbt. Det här är i själva verket ett steg mot direktkommunikation från ett företag till ett annat. Där den som annonserar bestämmer exakt vad man ska säga till det specifika företaget utan att irritera och istället hjälpa, visa, komma med tips och själv mäta, lära, bedöma om investeringen hjälper försäljningen.