1% for the planet

Från 2016 går vi med i organisationen 1% for the planet. Medlemmarna donerar 1% av nettoomsättningen till en organisation som mycket framgångsrikt arbetar med att förbättra miljön

Organisationen 1% percent for the planet arbetar med att engagera världens företag i miljöfrågor. Den globala rörelsen startades 2002 av Yvon Chouinard, grundare fritidsklädesmärket Patagonia, och har nu engagerat mer än 1200 företag i 48 länder. Chouinard, en känd klättrare, miljöaktivist och affärsman skrev toppsäljaren "Let my people go surfing: The education of a reluctant businessman" 

Upsales donerade 500 000 SEK, vilket var 1% av vår omsättning 2016. Pengarna gick till OneTreePlanet och kommer leda till 55 000 träd planterade under 2017.