UPSALES NOTERAS PÅ NASDAQ FIRST NORTH

Investera i Upsales

Klicka på knappen till höger för att se intervjun med vår VD Daniel Wikberg.

Erbjudande, pris och preliminär tidsplan

Erbjudandepris 22 SEK per aktie
Antal emitterade aktier 1 140 000
Emissionsbelopp 25 080 000 SEK
Övertilldelningsoption Ytterligare 170 000 aktier, motsvarande 3 740 000 SEK,   vid hög efterfrågan
Bolagsvärde  337 MSEK före Erbjudandet
Teckningsåtagande 3 MSEK, motsvarande 12 procent av Erbjudandet
Teckningsperiod 26 mars - 10 april 2019
Offentliggörande av utfall Omkring den 12 april 2019
Likviddag  16 april 2019 Preliminär första handelsdag 24 april 2019
Minsta teckningspost  250 aktier, motsvarande 5 500 SEK

 

Övrig information

Kortnamn UPSALE
ISIN-kod SE0011985514
Handelsplats Nasdaq First North
Finansiell rådgivare Erik Penser Bank

 

Ladda ned prospekt

Ladda ned folder      

Varför investera i Upsales?

 

Upsales utvecklar och säljer onlinetjänster (SaaS) som effektiviserar kundernas sälj- och och marknadsprocesser

1. Hög marknadstillväxt driven av ökade krav på effektivisering samt skiftet från installerade system till moderna molntjänster

2. Skalbar plattform utan krav på stora konsultinsatser gör att kunderna kommer igång snabbt och kostnadseffektivt

3. Affärsmodell med över 85% återkommande licensintäkter som betalas årsvis i förskott ger god intäktsvisibilitet och starka kassaflöden

4. Lönsam självfinansierad tillväxt sedan 2003 - över 500 kunder med 95% förnyelsegrad

 

Komplettering till Upsales Technology ABs prospekt med anledning av upptagande av handel på Nasdaq First North

 

Ladda ner komplettering här