Aktieinformation

Upsales Technology är noterad på NASDAQ First North Stockholm.

 

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. 

Aktiens tickerkod är UPSALE och ISIN-kod SE0011985514

 

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank: 

Tel: 08-463 80 00

e-post: certifiedadviser@penser.se

 

 

10 största aktieägare per 2019-08-30

 

WJ Capital Partners     9 889 500     59,47%
Swedbank Robur Fokus  1 286 236     7,74%
Fibonacci Growth Capital 1 071 001     6,44%
Anders Juhlin AB 306 000     1,84%
Comfocus AB 306 000     1,84%
Handelsbanken Livförsäkringsaktiebok 271 064     1,63%
Nordnet Pensionförsäkring AB 250 038     1,50%
David Dernulf 205 500     1,24%
Fredrik Höglin 183 500     1,10%
Akilakonsulting AB 176 585     1,06%