Aktieinformation

Upsales Technology är noterad på NASDAQ First North Stockholm.

 

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. 

Aktiens tickerkod är UPSALE och ISIN-kod SE0011985514

 

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank: 

Tel: 08-463 80 00

e-post: certifiedadviser@penser.se

 

 

10 största aktieägare per 2019-12-31

 

WJ Capital Partners  9 889 500 59,74%
Swedbank Robur Fonder 1 296 722 7,8%
Fibonacci Growth Capital 1 071 001 6,44%
BNY Mellon SA/NV    485 817 2,92%
Core Ny Teknik    404 162 2,43%
Anders Julin AB    306 000 1,84%
Comfocus AB    306 000 1,84%
Brown Brothers Harriman & CO    210 458 1,27%
David Dernulf    205 500 1,24%
Fredrik Höglin    183 500 1,10%